Gelukkig nieuwjaar

Alle volgers mijn beste wensen voor het nieuwe jaar! Het is de bedoeling om iets meer te berichten over mijn actieve portefeuille, waar ik voornamelijk inspeel op de marken via turbo’s.

Nokia en apple heb ik in het vizier evenals euro/yen.

Ik zit met een kleine positie momenteel short op KBC.

Uiteraard,

2013 blijft het jaar om de ‘real stuff’ verder te blijven accumuleren.

Zal deze verschrikking……

Staat deze verschrikking (waarvan het overgrote deel van de bevolking) gewoon te weinig verbeelding heeft om te kunnen vatten wat dit zal betekenen, voor de deur????

Waarom hyperinflatie waarschijnlijk is – FOFOA

Deze (lange!) posting is een vrije vertaling van het artikel ‘Just Another Hyperinflation Post – Part 1‘ van het blog FOFOA en vertaald door Nikolaos  (http://nikolaos196.blogspot.nl/)Hyperinflatie is een onderwerp dat de gemoederen blijft bezig houden. Deflationisten blijven erbij dat hyperinflatie van de dollar simpelweg onmogelijk is. Maar wat bedoelen de deflationisten eigenlijk met ‘deflatie’? Monetaire deflatie? Prijsdeflatie? Asset deflatie? Een interessante vraag, maar het is boeiender om te focussen op een andere vraag, namelijk ‘wat is een deflationist?’. Laten we eens kijken wat FOA daar over schreef:

Al in de jaren 70 werd ik geconfronteerd met de standpunten van diverse deflationisten. Al hun conclusies kwamen op hetzelfde neer: wat er ook gebeurt, het dollarsysteem zal eindigen in deflatie. Natuurlijk waren er verschillen in de details, maar over dat ene waren ze het roerend eens. Deflatie zal de onvermijdelijke uitkomst zijn.

Dit was FOA’s antwoord:

Schulden zijn de basis van een fiat, ongedekt geldsysteem. Als schulden niet worden afbetaald, wordt geld vernietigd. Hier ontlenen alle deflationisten hun geloof aan. Daarbij zien ze over het hoofd dat hyperinflatie het proces is om ALLE schulden, hoe slecht ook, overeind te houden. Ja, om ze zelfs te kopen voor 100% cash (= basisgeld). Deflatie is in deze omgeving onmogelijk, omdat het beleid altijd het printen van nieuw basisgeld zal toestaan. Alle schulden worden tot de laatste cent afbetaald, met waardeloze dollars.

De deflationist

Een deflationist kijkt heel goed naar hoe het systeem werkt. De wetten, de regels, de regulering, het toezicht, wat zou moeten gebeuren, wat failliet gaat, enzovoort. Hij overziet echter de politieke wil om het systeem koste wat het kost overeind te houden. Diezelfde politieke wil die, indien nodig, de regels verandert zoals het haar uitkomt. Het is deze politieke wil die een hyperinflatie van de dollar zeer waarschijnlijk maakt.

Het is zeer frustrerend om al die reddingen te zien: falende banken, bedrijven en zelfs landen worden met grote bedragen overeind gehouden. Ze zouden normaal gesproken toch failliet moeten gaan, nietwaar! Helaas, de waarheid is dat deze reddingen altijd al in het systeem gebakken zaten. Er was gewoon geen keuze. Ze zijn een verplichting om dit systeem overeind te houden. Dit is het element dat deflationisten continu missen. De deflationisten zagen de bail outs, de reddingen, nooit aankomen. Evenmin hielden ze rekening met QE 1, QE 2, Operation Twist en QE 3. En ze blijven weigeren te geloven dat dit zo doorgaat. Helaas is de waarheid anders:

Grote bedrijven, pensioenfondsen, staten, provincies, landen, het maakt niet uit wat, allemaal zullen ze gered worden. De bail outs zullen blijven doorgaan, hoe groot de bedragen ook worden

Een deflationist schreef:

Hyperinflatie, als dat al zou kunnen optreden, is als het Congres besluit om iedere Amerikaan een gratis check van $ 60.000 te geven. Ja, dat zou tot hyperinflatie kunnen leiden. Maar zal het Congres zo’n maatregel nemen? Al dat gepraat over ‘geld uit helikopters droppen’, dat is niet de manier zoals het werkt

De deflationist maakt hier een traditionele denkfout, namelijk dat hyperinflatie het gevolg is van geld printen. Dat is niet correct, zoals ik eerder schreef:

Eerst wil ik het grootste misverstand over hyperinflatie uit de weg ruimen. Wat veel mensen namelijk denken, is dat het printen van veel cash (= basisgeld) tot hyperinflatie leidt. Nee, het is precies andersom: hyperinflatie leidt tot het massaal printen van cash. Velen denken bij hyperinflatie aan de bankbiljetten van miljarden en zelfs biljoenen Zimbabwaanse dollars. Deze bankbiljetten zijn echter het gevolg van hyperinfatie, hetgeen niets anders is dan het verlies van het vertrouwen in een valuta. Eerst komt het verlies van vertrouwen (= hyperinflatie), pas daarna komt het massale geld printen om de overheid en haar verplichtingen overeind te houden.

Die checks van $ 60.000 zijn helemaal niet nodig voor hyperinflatie. Toen de hyperinflatie in Zimbabwe startte, hadden ze biljetten van 100 Zimbabwaanse dollar, net als wij. De biljetten van miljarden en biljoenen dollars waren het gevolg van het wegvallende vertrouwen, waarna de overheid de geldpers moest aanzetten om te overleven:

Soms is er een deflationair voorspel, vlak voor de hyperinflatie optreedt. Zoals in Argentinië, waar de kredieten opdroogden en kredietgeld werd vernietigd:

Met deze grafiek wil ik aantonen dat het wegvallen van vertrouwen in een munt ook (en zeer snel!) kan optreden als de geldhoeveelheid slinkt. Deflationisten missen dit punt volledig, omdat ze de economie zien als een machine. En een machine doet niet van het ene op het andere moment iets 180 graden omgekeerd.

Eigenlijk ben ik het eens met 99% wat de deflationisten schrijven. Ze zijn meesters in het analyseren van de details van het monetaire systeem en ze vertalen deze details moeiteloos naar een macro beeld. De Kondratieff cyclus klopt als een bus en ik ben het er roerend mee eens dat we nu in de winter cyclus zitten. Alles wat deflationisten schrijven zal gaan gebeuren, denk ik. Alleen missen ze volledig de hyperinflatie die eraan zit te komen. En ze missen de hyperinflatie omdat deze perfect past in het plaatje van een deflatoire spiraal. Ze zijn zo overtuigd over hoe het eindspel zich zou moeten voltrekken, dat ze volledig voorbij gaan aan het feit dat het collectief altijd de regels zal aanpassen als de situatie erg pijnlijk dreigt te worden.

De politieke wil (die naar mijn mening gelijk is aan de collectieve wil) zal altijd kiezen voor dat wat de minste pijn oplevert, zelfs als dat misschien later nog veel meer pijn oplevert

Deflationisten berekenen alles in dollar termen. Ze kunnen dat niet helpen, want in dollar termen rekenen is net zo natuurlijk als ademen, voor ons westerlingen. Door de dollar als rekeneenheid te gebruiken, komen ze echter tot merkwaardige conclusies over de toekomstige waarde van de dollar. Maar dat is onmogelijk, gezien de huidige structuur van ons geld. Omdat we een puur symbolische valuta hebben, is deflatie in dollar termen niet mogelijk. Vanwege de politieke wil om dit scenario altijd te vermijden.

We zullen inderdaad een deflatoire periode tegemoet gaan. Uitgedrukt in…. de prijs van goud! En de Kondratieff winter cyclus zal er precies zo uit zien als de deflationisten voorspellen: depressie, hoge werkloosheid, prijsdalingen uitgedrukt in goud, enzovoort. Hyperinflatie is eigenlijk hetzelfde als deflatie. Het enige dat hyperinflatie gemeen heeft met inflatie, is een gedeelte van haar naam. Maar hyperinflatie ziet er verder precies hetzelfde uit als een deflatoire spiraal. In feite is het ook een deflatoire spiraal, maar uitgedrukt in een andere geldeenheid (goud). Kijk naar Zimbabwe enkele jaren geleden. Behalve de kruiwagens met geld leek dat exact op een depressie.

Je kunt je natuurlijk afvragen wat het verschil is tussen deflatie in dollar termen en deflatie in de prijs van goud. Wel, er is een heel groot verschil tussen de twee, als je naar de schuldenaren en de spaarders kijkt. In een dollar deflatie lijden de schuldenaren veel pijn, doordat de schuld in waarde stijgt. Dit is juist gunstig voor de spaarders. Bij een deflatie gemeten in de prijs van goud ligt dat volledig anders. Voor spaarders is de volgende vraag essentieel: ‘waar spaar je in’? Dat maakt het argument van de deflationist zo gevaarlijk voor de spaarder. Want volgens de deflationisten is de beste keuze in deze crisis om cash aan te houden en Amerikaanse staatsobligaties aan te schaffen. Verder denken ze dat goud een grondstof is en zal crashen naar $ 200 per ounce. Dus waarschuwen ze hun lezers voor het sparen in goud. Zie je hoe een kleine fout – het rekenen in dollar termen – fataal kan zijn voor je toekomstige welvaart?

Zo zien de deflationisten de huidige monetaire wereld: stel je voor dat alle schulden de vorm hebben van een ballon. Als de schulden toenemen, wordt de ballon groter. Sinds 2008 is de ballon echter aan het ‘leeglopen’. En wat de Federal Reserve ook doet,  ze kan het leeglopen niet stoppen. Banken lenen niet uit, mensen en bedrijven willen geen geld meer lenen. En daarom luidt de conclusie van de deflationist: omdat de schuldenballon leegloopt en niet groter wordt, is er sprake van deflatie. En daarom MOET de waarde van de dollar stijgen.

Deze voorstelling van zaken is echter niet correct. Er zijn namelijk TWEE ballonnen. Deze twee ballonnen vormen de 2 kanten van de wereldwijde monetaire balans. De ene ballon bevat de schulden van de schuldenaren, de andere ballon de spaartegoeden van de spaarders:

Als je voor de wereldwijde schulden leest ‘de wereldwijde passiva’, dan moeten deze gelijk zijn aan de wereldwijde activa, de tegoeden/assets dus. De passiva dalen nu in waarde, omdat schuldenaren hun schulden niet meer kunnen afbetalen en de waarde van de onderpanden daalt. En, zoals we inmiddels weten: ‘als schuld niet wordt afbetaald, wordt fiat geld vernietigd’. Een andere manier om dat te zeggen is: ‘als schuld niet wordt afbetaald, worden spaartegoeden vernietigd’.

Maar wat er daadwerkelijk gebeurt, is dat de tegoeden/assets door extra geldcreatie overeind worden gehouden. Met nieuw gecreëerd basisgeld door de centrale banken. FOA schreef het al:

Hyperinflatie is het proces om (slechte) schulden koste wat het kost te redden, ja, om ze zelfs te kopen voor 100% cash

In het begin wordt de schuldenballon groter, net zoals de ballon met de spaartegoeden. Dat de ballon met de spaartegoeden stijgt, heeft te maken met ‘inflatie van vertrouwen’. Inflatie van vertrouwen is het vertrouwen dat de spaarders hebben in het sparen van het schuldpapier van de schuldenaren. En dat is ook meteen de reden dat de schuldenballon zo groot kon worden. Beiden inflaties versterkten elkaar, waardoor de spaartegoeden ballon zelfs groter is geworden dan alle wereldwijde bezittingen bij elkaar.

Door het aangaan van steeds meer schulden kon de spaartegoeden ballon dus blijven groeien, hetgeen weer leidde tot nog makkelijkere schuldcreatie door bijvoorbeeld de subprime hypotheekleningen. Door het  wegvallen van deze vorm van leningen vanaf 2008 werkt deze zichzelf versterkende feedback loop niet meer. Banken houden er niet van om meer geld uit te lenen, als ze de bijbehorende hete aardappel (de schuld op de balans) niet direct door kunnen verkopen aan een pensioenfonds of een andere ongelukkige.

De toekomstige hyperinflatie ligt opgeslagen in de spaartegoeden ballon. Daarom zien we nog steeds lage prijsinflatie in 2012. Als de afbetaling van de schulden een probleem begint te worden, dan tast dat het vertrouwen van de spaarders in deze papieren schulden aan. Wat centrale banken vandaag de dag wanhopig proberen, is om de positieve feedback loop weer aan de praat te krijgen, zodat de schuldenballon weer gaat groeien. Uiteraard is dat op dit moment onmogelijk. Hier hebben de deflationisten volkomen gelijk in. Al kijken ze maar naar deze ene ballon en vergeten ze de andere.

Dus: zodra de geloofwaardigheid van het schuldpapier als medium om in te sparen in de ogen van de spaarders begint af te brokkelen, dan zal dit leiden tot een massale uittocht uit dit schuldpapier door spaarders, die vervolgens over elkaar heen zullen rollen om het geld uit de spaartegoeden ballon zo snel mogelijk uit te geven; met enorme prijsinflatie tot gevolg

En vergeet niet: de grootte van de spaartegoeden ballon omvat veel meer dan alle goederen op aarde bij elkaar opgeteld! Er gaat dus heel veel geld achter relatief weinig goederen aan jagen.

Hier zullen de deflationisten echter zeggen: ‘ho, wacht even, beide ballonnen wordentegelijk kleiner, niet alleen de schulden ballon’. Maar hier komt de collectieve en politieke wil om de hoek kijken, waar we al eerder over spraken: zij zal het krimpen van de spaartegoeden ballon nooit toestaan. De centrale banken zijn volkomen machteloos tegen het leeglopen van de schuldenballon. Maar ze zijn zeker NIET machteloos tegen het leeglopen van de spaartegoeden ballon.

De centrale banken hebben de macht om de spaartegoeden ballon niet te laten krimpen en 100% gevuld te houden; ook hebben zij de volledige politieke steun om dat te realiseren

Hoe doen de centrale banken dat? Simpel: ze kopen alle slechte schulden op tegen 100% nieuw gecreëerd basisgeld. En voila, het schuldpapier in de spaartegoeden ballon is vervangen door vers basisgeld. Dit proces is al sinds 2008 aan de gang en het is de trigger voor hyperinflatie. Want onthoud: EERST komt het wegvallen van het vertrouwen, de hyperinflatie, pas DAARNA zullen de centrale banken massaal gaan printen om de overheden overeind te houden.

Een andere visie

Er is ook een ander belangrijk punt dat de deflationisten missen. Misschien dat je er zelf ook op bent gekomen: ‘Zelfs al zou de Fed de spaartegoeden ballon 100% op peil houden terwijl de schuldenballon leeg loopt, dan is de totale geldhoeveelheid toch lager en is er sprake van deflatie’. Dit is precies zoals deflationisten denken. Ze zien geen verschil tussen de twee ballonnen.

Er is echter een fundamenteel verschil tussen het geld dat deel uit maakt van de schuldenballon (dit is kredietgeld) en het geld dat de Federal Reserve uit het niets creëert om de spaartegoeden ballon overeind te houden (basis geld). Dit is een essentieel verschil waar velen aan voorbij gaan. Kredietgeld is namelijk verbonden aan het wel en wee van de economie. Basisgeld is dat niet. Met andere woorden:

Als de schuldenballon leeg loopt, dan raakt dat direct de economie. Basisgeld daarentegen kan niet ‘verdwijnen’ omdat het niet aan schuld gekoppeld is. Een vergroting van de basis geldhoeveelheid is de motor achter elke hyperinflatie, terwijl tegelijkertijd de hoeveelheid kredietgeld krimpt

Dus als de economie verder verslechtert en daarmee het vertrouwen van de spaarders wordt aangetast, wordt hun aanvankelijke hebzucht omgezet in angst. En deze switch kan van het ene op het andere moment ontstaan. Denk maar aan paniek op de beurzen, die ook van het ene op het andere moment ontstaat. En zodra het vertrouwen in het sparen van schulden wegvalt, gaat de omloopsnelheid van het basisgeld versneld omhoog. Dit heeft hetzelfde effect op de waarde van de dollar als een sterke vergroting van de geldhoeveelheid. Zodra door angst mensen versneld met basisgeld gaan jagen op de schaarse goederen, dan is dat net zo desastreus als een exponentiële groei van het aantal dollars.

Hyperinflaties uit het verleden kunnen allen worden toegeschreven aan een groei in de basis geldhoeveelheid, niet aan een groei in kredietgeld

Daarom vormen de enorme hoeveelheden reserves op de balans van de banken zo’n groot gevaar. Omdat ze namelijk deel uit maken van de basis geldhoeveelheid. De reserves zijn weliswaar nog geen echt ‘cash’, maar het zijn wel contractuele verplichtingen van de Federal Reserve om cash te printen. En zodra de paniek toeslaat, dan is dat precies wat de Fed zal moeten doen om het systeem overeind te houden: de verplichtingen omzetten in echt geld. Deflationisten denken dat de centrale bank daarin een keuze heeft, maar die keuze is er niet.

Er is dus al genoeg brandstof (basisgeld) in het systeem om het vuur te laten ontbranden. En als dat gebeurt, dan gaan de consumentenprijzen stijgen. En zodra de prijzen beginnen te stijgen, dan heeft de overheid meer geld nodig om aan haar verplichtingen te voldoen. Hier neemt de monetaire hyperinflatie het stokje over en gaat het proces in een nog hogere versnelling.

Tenslotte:

Ja, zelfs een ongetraind oog kan zien dat we het einde naderen van dit financiële systeem. Als alle enorme schuldenbergen niet meer doorgerold kunnen worden, is het ‘game over’. Maar de wereld zal daar echt niet eindigen. We zullen de transformatie gaan meemaken naar een nieuw systeem. 

Waarom hyperinflatie waarschijnlijk is (deel 2)

In zijn boek The Crash Course beschrijft Chris Martenson drie niveau’s van welvaart:Primaire welvaart = alles wat uit de grond en de zee komt (grondstoffen, water, vis, olie e.d.). Zonder dit eerste niveau van welvaart kunnen de volgende niveau’s niet bestaan.

Secundaire welvaart = alles wat gemaakt wordt van de primaire welvaart. Denk aan voedsel, hout, huizen, energie, staal, producten en de bedrijven die deze producten maken.

Tertiaire welvaart = de papieren trede die we bovenop de eerste twee niveau’s hebben gelegd: papiergeld, aandelen, obligaties, derivaten en alle andere papieren vehikels. Dit derde niveau van welvaart is geen welvaart op zichzelf, maar een claim op welvaart. Een belangrijk onderscheid, omdat de overgrote meerderheid van de mensen hun welvaart hebben vastgelegd in dit derde niveau en dus feitelijk geen welvaart bezitten, maar een claim daarop.

Je kunt deze niveau’s van welvaart nog iets vereenvoudigd weergeven: er is een fysieke wereld (primaire en secundaire welvaart) en een monetaire wereld (alle papieren claims op welvaart). De monetaire wereld is als ware een nieuwe laag die over de fysieke wereld is heen gelegd.

Kijken we nu naar het begrip ‘geld’, dan kunnen we geld zien als iets dat in het midden staat van een transactie tussen goederen. Een voorbeeld: iemand verkoopt brood, krijgt geld daarvoor terug en gebruikt dit geld om zelf kleding te kopen. Het geld is daarmee hetruilmiddel. In de monetaire wereld heeft geld twee functies:

1. Het is ruilmiddel
2. Het vertegenwoordigt alle gespaarde ‘welvaart’ die niet in de fysieke wereld aanwezig is

Vroeger bestond er helemaal geen monetaire wereld. Alle welvaart werd toen aangehouden in de fysieke wereld. Ja, zelfs het geld maakte toen deel uit van de fysieke wereld (denk aan munten gemaakt uit diverse metalen). Omdat de huidige monetaire wereld slechts claims bevat op de fysieke wereld, is er eigenlijk geen sprake van echte welvaart. Met andere woorden:

In de monetaire wereld worden momenteel enorme bedragen van ‘welvaart’ opgeslagen, die niets anders zijn dan iemands gedachten over welvaart, maar die zelf geen welvaart zijn

Visueel kunnen we de twee werelden als volgt weergeven:

Bovenin de zandloper vinden we de papieren welvaart in de monetaire wereld, onderin de fysieke wereld. Merk op dat goud deel uit maakt van beide werelden: in de vorm van papieren claims in de monetaire wereld en in de vorm van fysiek goud in de fysieke wereld.

In het eerste deel over hyperinflatie (zie: http://nikolaos196.blogspot.nl/2012/10/waarom-hyperinflatie-waarschijnlijk-is.html) introduceerden we het begrip ‘inflatie van vertrouwen‘. De laatste periode van vertrouwensinflatie liep van 1980 tot 2007. In deze periode is er enorm veel ‘welvaart’ opgepot in de monetaire wereld. Ongeveer zo (merk op hoe ongelofelijk scheef de balans is geworden tussen de papieren wereld en de fysieke wereld):

Sinds 2007 zien we echter een daling van het vertrouwen (vertrouwensdeflatie) in de monetaire wereld, dat wil zeggen in de gespaarde papieren ‘welvaart’. Ondanks verwoede pogingen van alle centrale banken neemt het vertrouwen wereldwijd in het papieren systeem gestaag af. Weliswaar zijn er nog geen enorme bedragen vanuit de monetaire wereld door de nek van de zandloper naar de fysieke wereld aan het stromen, maar die beweging wordt wel steeds waarschijnlijker door het afnemende vertrouwen in de monetaire wereld als medium om welvaart in op te slaan.

Stel je dan eens voor wat er gebeurt als het vertrouwen in de papieren wereld als middel om in te sparen wegvalt en die enorm aangezwelde berg met imaginaire welvaart zijn weg probeert te vinden naar de onderkant van de zandloper, de fysieke wereld dus

Nu we te maken hebben met vertrouwensdeflatie in papieren welvaart (en dat is de werkelijke deflatie die we nu meemaken) is het een kwestie van tijd voor de druk in de papieren wereld te groot wordt en er een grote uittocht gaat plaatsvinden naar de fysieke wereld. En dat is het moment dat hyperinflatie zijn intrede doet.

Management Of Perception Economics (MOPE)

De overheden bepalen wat legaal geld is en wat niet. En met geld bedoelen we in dit geval het ruilmiddel. Maar ze kunnen niet bepalen wat het beste medium is om in te sparen. Daarom gebruiken ze daarvoor diverse ‘experts’ in de vorm van vertouwensmanagement. Het doel van deze experts is om vertrouwen te kweken in papieren bezittingen als spaarmiddel. Met een mooi woord heet dit ook wel Management of Perception Economics, ofwel MOPE. Alles wordt in de media in het werk gesteld om ons vertrouwen in de papieren, imaginaire welvaart in stand te houden. Maar dat vertrouwen is aan het afbrokkelen en de afgelopen jaren tonen aan dat de centrale banken deze negatieve feedback loop niet om kunnen keren naar een positieve feedback loop.

Deflationisten zullen terecht opmerken dat bij de beweging door de zandloper naar beneden toe, je eerst langs de weg van papiergeld moet gaan. Met andere woorden, als assets als derivaten, vastgoed en aandelen worden verkocht, is er extra vraag naar papiergeld. Daardoor stijgt de waarde van dit papiergeld. De traditionele deflationist zal dit als bewijs zien dat er sprake is van deflatie. Maar dat is slechts een tijdelijk effect. Want stel je voor dat al die papieren ‘welvaart’ zich gaat concentreren in de ‘ultieme veilige haven’, de Amerikaanse staatsobligatie. Dan zal er een moment komen dat deze gigantische bubbel als een zeepbel uit elkaar barst. En met de centrale banken die vandaag de dag geld printen als bezetenen om nog meer liquiditeit in het systeem te pompen en slechte schulden overeind te houden: wat denk je dat het eindresultaat zal zijn?

Als de bubbel van de staatsobligaties knapt, zullen er enorme bedragen vluchten naar de fysieke wereld, om te proberen de papieren ‘welvaart’ zo snel mogelijk om te zetten in echte, fysieke welvaart. Dit is de trigger voor hyperinflatie

Tenslotte nog dit: in de afgelopen 12 jaar hebben investeerders twee maal te maken gehad met een crash in de aandelenmarkten en eenmaal met een crash in de vastgoed markt. Massaal wordt nu gevlucht in een volgende categorie, de zogenaamd veilige staatsobligaties. Maar we weten allemaal dat het volgen van de massa altijd een verkeerde keuze is in casu kapitaalvorming. Als het vertrouwen in de meest veilige papieren belegging faalt, dan zal er een kapitaalstroom op gang komen naar de fysieke wereld. Niet weer omhoog de zandloper in naar andere papieren assets.

Het timen van dit moment is, zoals we vaker hebben gezegd, onmogelijk. Theoretisch kan het volgend jaar gebeuren, of nog meer dan 10 jaar duren voor het zover is. Veel zal afhangen van de beslissingen van bankiers, politici, overheden en beleidsmakers. Laten ze het zover komen? Of worden we van de ene op de andere dag wakker met de mededeling dat we een nieuw geldsysteem hebben?   

Waarom hyperinflatie waarschijnlijk is (deel 3)

Het spel is om de economie van de Verenigde Staten langzaam te laten boeten voor haar excessieve expansie, doordat wereldwijd centrale banken langzaam maar zeker de steun voor de dollar reserves en de handel in dollars intrekken. Dat is meer dan voldoende om het eindspel voor de dollar in te luiden. Bernanke heeft dan nog maar een maatregel over: de geldpers overuren laten draaien. Daar zitten we nu al middenin, want printen doet Bernanke als geen ander.‘ – FOA’De expansie van de Amerikaanse economie heeft alleen kunnen plaatsvinden door de wereldwijde politieke steun voor de dollar en de schuldexpansie in dollars. Deze steun zal voortduren totdat er een alternatief voorhanden is. Zonder deze internationale steun voor de dollar zou de expansie van de laatste decennia niet hebben kunnen plaatsvinden. Maar de politieke steun is aan het wegvallen en wordt vervangen door  structurele steun. In de afgelopen 10 jaar heeft China de waarde van de dollar overeind gehouden. Deze structurele steun zal echter op een moment eindigen en daarmee de illusie dat de dollar waarde vertegenwoordigt.‘ – FOA

Dollars hebben helemaal geen waarde,  behalve in onze gedachten, toen we dollars gebruikten als ruilmiddel voor waarde.‘ – FOA

Als de dollar geen waarde heeft, dan moet zij momenteel enorm overgewaardeerd zijn, nietwaar? Een vat met olie is geen $ 100 waard omdat een biljet van 100 dollar niet dezelfde waarde heeft als een vat olie. We herinneren ons echter dat de olie voor bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid aardgas over de toonbank gaat, gemeten in die 100 units (dollars). Daarmee is de prijs van een vat olie niets anders dan een getal in ons hoofd. Geld is een mentale associatie, geen fysiek item.

Desondanks is de fiat (= ongedekte) dollar, die niets anders is dan een puur symbolisch teken in ons hoofd, zich de afgelopen jaren gaan gedragen alsof zij waarde vertegenwoordigt, net als goederen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Simpel: door de wereldwijde steun voor de dollar, het aanhouden van dollars als reserves door centrale banken en door het wereldwijd accepteren van de dollar als handelsmedium.

Alle valuta hebben een waarde gelijk aan wat ze kunnen kopen. Dus eigenlijk ontlenen ze hun ‘waarde’ aan de prijskaartjes die aan goederen hangen. De dollar is wereldwijd geaccepteerd als ruilmiddel. Maar dat is niet voldoende voor de dollar: de dollar heeft een andere eigenschap nodig, namelijk als opslagmedium voor waarde. De reden daarvoor is eenvoudig. De V.S. is de enige die nieuwe dollars kan creëren en de V.S. heeft de afgelopen 37 jaar een oneindige stroom dollars geëxporteerd door een continue handelstekort aan te gaan met de rest van de wereld. Tot op zekere hoogte kan die stroom van dollars in het buitenland circuleren, zolang buitenlandse goederen als olie een prijskaartje in dollars hebben. Maar dat is niet voldoende.

Zonder steun van buitenlandse centrale banken om de overvloed aan geëxporteerd dollars ‘op te dweilen’, zou het dollarsysteem allang zijn gecrasht

Stock en flow 

Het is nu belangrijk om een onderscheid te maken in de ‘stock’ van dollars die bij centrale banken is opgeslagen (de voorraad dollar reserves in de ‘kluis’) en de ‘flow’, ofwel de stroom van dollars. We hoeven ons niet te concentreren op de dollar reserves ter grootte van $ 5 biljoen, die door de buitenlandse centrale banken worden aangehouden. Het grote gevaar schuilt hem in de oneindige stroom aan dollars. Niemand hoeft zijn voorraad dollars te dumpen om de dollar te laten crashen. Dat zal o.i. ook niet gebeuren. Tenminste, niet zolang de crash in de dollar nog niet heeft plaatsgevonden.

Alles wat er hoeft te gebeuren om de dollar aan de rand van de afgrond te brengen, is als de oneindige stroom aan nieuwe dollars niet meer – of in mindere mate – wordt ‘opgedweild’ door buitenlandse centrale banken

Hieruit blijkt hoe zwak de dollar eigenlijk is:

De dollar is enorm overgewaardeerd, omdat de hoeveelheid ‘waarde’ die in dollars is opgeslagen als medium om in te sparen (in de monetaire wereld), velen malen groter is dan de fysieke wereld, waar de dollar haar eigenlijke ‘waarde’ aan ontleent

Biljoenen aan dollars circuleren elke dag of zijn opgeslagen in beleggingsinstrumenten. Maar de grootste dreiging voor de dollar is de netto emissie van dollars, die elke keer weer door iemand moet worden opgenomen. Dit is de structurele steun waar we het in het begin van dit artikel over hadden. Het is deze structurele steun die de dollar overeind houdt: buitenlandse centrale banken die bereid zijn om zich tegoed te blijven doen aan Amerikaanse staatsobligaties en de dollars daarom blijven opdweilen. Het probleem is niet dat ze deze obligaties gaan verkopen, maar dat ze stoppen met opdweilen.

In cijfers

In 2011 verlieten dagelijks 7,3 miljard aan dollars de Verenigde Staten (door import van goederen). In totaal kwamen er dagelijks 5,8 miljard dollars terug (door export van goederen). Netto verlaten er dagelijks dus 1,5 miljard dollars de V.S., die door iemand moeten worden opgenomen.

Maar er is meer: in 2009 is het Amerikaanse overheidstekort groter geworden dan het handelstekort. In 2007 bedroeg het overheidstekort nog 23% van het handelstekort, in 2008 was dat al gestegen naar 63% en in 2009 explodeerde dat naar 367%. In 2010 bedroeg het 259% en in 2011 232%. Wat belangrijk is, is dat deze ratio de 100% heeft overschreden. Waarom? Het betekent namelijk dat de Amerikaanse overheid meer dollars naar de rest van de wereld emitteert dan het handelstekort doet.

De Amerikaanse overheid spendeert dagelijks 9,8 miljard dollar, terwijl zij slechts 6,2 miljard dollar aan inkomsten binnen krijgt. Met andere woorden, het verschil van 3,6 miljard dollar moet weer worden opgedweild. Van die 3,6 miljard dollar gaat 1,5 miljard dollar richting buitenland, maar het restant van 2,1 miljard dollar blijft binnen de V.S. Dit is een oneindige stroom van dollars. Elke dag weer. En die stroom moet worden opgedweild, door buitenlandse centrale banken, of door binnenlandse vraag, of door de Federal Reserve.

Laat je niet misleiden door de reden van Quantitative Easing (QE) of Operation Twist. Beiden hebben helemaal niets te maken met het stimuleren van de economie of het laag houden van de rente:

QE 1, 2 en 3 en Operation Twist hebben alles te maken met het verhullen en opdweilen van deze enorme netto emissie aan nieuwe dollars

Uiteraard moet de Federal Reserve ervoor zorgen dat de rente niet gaat stijgen. Want wat gebeurt er als de rente gaat stijgen? Dan raakt de markt voor Amerikaanse staatsobligaties ter grootte van $ 35 biljoen  in paniek. Dat wil de Fed niet, dus gok er niet op dat ze de rente zullen laten stijgen. Maar zoals gezegd zijn we niet bang voor die $ 35 biljoen voorraad aan staatsobligaties. We zijn bang voor die oneindige stroom van 3,6 miljard dollars, die dag in dag uit, inclusief de weekenden, door iemand moet worden opgedweild.

En als de prijzen van goederen dan beginnen te stijgen, bijvoorbeeld met 10%, dan heeft dit tot effect dat de netto emissie van dollars ook met 10% gaat stijgen. De niet te stoppen stroom van dollars wordt dan alleen nog maar groter.

De lage prijsinflatie in de V.S.

Decennia lang is de netto emissie van dollars gesteund door buitenlandse centrale banken. En met ‘gesteund’ bedoelen we in dit geval het opdweilen van de extra dollars om de dollar relatief stabiel te houden, ten koste van de levensstandaard van de eigen bevolking.

Dit achterwege blijven van prijsinflatie in dollars, ondanks de enorme monetaire dollar expansie, heeft veel gekke economische theorieën gevoed waarom de dollar nooit kan crashen. Bijna alle economische theorieën hebben wel een of andere miraculeuze uitleg om dit fenomeen van de ‘magische dollar’ te beschrijven. Maar wat zij allemaal missen, is de politieke component, de politieke wil om de dollar stabiel te houden door de overvloed aan nieuwe dollars op te nemen.

Als een buitenlandse centrale bank overtollige dollars opneemt als reserve, dan stuurt zij deze dollars terug naar de V.S. in ruil voor Amerikaanse staatsobligaties. Dus als deze centrale bank 1 miljard dollar opneemt, dan gaan die 1 miljard dollars terug naar de V.S. (waar ze ook weer uitgegeven kunnen worden) en in de ‘bankkluis’ komen er 1 miljard aan staatsobligaties voor terug.  Ook moet zij het equivalent aan binnenlandse valuta bij printen om ervoor te zorgen dat de eigen munt niet in waarde stijgt ten opzichte van de dollar. Dus om de overtollige dollars op te nemen, print de buitenlandse centrale bank het vergelijkbare bedrag in de eigen munt om de dollars op te kopen. Hierdoor wordt de inflatie aan dollars getransporteerd naar inflatie van de eigen munt en blijven de prijskaartjes in dollars relatief stabiel. Dit is wat we bedoelen met structurele steun voor de dollar.

Conclusie:

Zodra deze structurele steun wegvalt – en dat zal gebeuren op het moment dat er een alternatief geldsysteem voorhanden is – dan is het gedaan met de imaginaire ‘waarde’ van de dollar

Zonder structurele steun van China in de afgelopen 10 jaar was dit al gebeurd. Voorheen werden de overtollige dollars door Europa en Japan opgenomen, maar de laatste jaren laten een duidelijke trend zien dat zowel Europa, Japan als China hier geen trek meer in hebben. En dat is weer de reden dat de Fed met QE de overtollige dollars moet opruimen, ten koste van een 200% stijging van de basis geldhoeveelheid. Door deze 200% debasement van de dollar is er al een potentiële prijsinflatie van 200% in het systeem geslopen.

Happy Halloween!!!

Leuk om ook eens iemand met boerenverstand aan het woord te horen….

http://xrepublic.tv/node/790

Iets kopen voor de juiste prijs, hoe doe je dit???

Regen, regen,regen, De lage landen beginnen te verzuipen in het water voordat ze al waren verzopen in de schulden.

Als ik iemand vandaag vertel geloven ze allemaal dat het momenteel nat is in de grond, maar dat we met een schuldenberg zitten opgescheept door leugenachtige, onverantwoorde (en enkel bezig hoe ze de volgende keer verkozen kunnen worden) politici , geloofd er U geen kat.(eigenlijk zijn’t ezels maar soit)

Men denkt nog steeds dat de politiekers het gaan oplossen, maar het is niet omdat ze het veroorzaakt hebben dat ze het daarom kunnen oplossen.

Lezers van sites als deze uiteraard wel, maar laat ons zeggen dat minder dan 1% momenteel weet waar de klepel hangt.

Soit, veel denken dat de prijs van edelmetaal veel te veel gestegen is de laatste jaren, maar er is zoveel meer geld in de wereld de laatste jaren.

M1: Enge ofwel maatschappelijke geldhoeveelheidchartaal en giraal geldmuntenbankbiljetten en girale betaalrekeningen (tegenwoordig ook die in buitenlandse geldsoorten), inclusief het elektronisch geld. Dit omvat wel tegoeden op de Chipknip, maar niet pinpassen en creditcards. Tevens bevat M1 direct opvraagbare spaartegoeden.

File:M3 Eurozone.png

M3ruime geldhoeveelheid; M2 plus repo‘s, aandelen in geldmarktfondsen en korte schuldbewijzen met een looptijd tot 2 jaar.

M3 is de belangrijkste geldhoeveelheid voor de bepaling van de geldgroei.

Hoe kan men nu nog een juiste prijs op iets plakken?

Terug komend op de natte grond. Deze week moet ik normaal aardappelen uit doen. Want natuurlijk kan men van goud en zilver niet eten.

Als ik als land & tuinder de aankoop reken van mijn planters, de sproeistof die nodig waren tegen de aardappelziekte, de noeste arbeid, het hebben van landbouwgrond, had ik maar gewoon een zakje aardappelen uit de supermarkt gehaald voor 1euro/kg. Terwijl land & tuinders die in tuinen werken nu rond de 30 euro/u vragen, naast het gebruik voor hun machines en x aantal % op hun verbruikte materialen.

De afgelopen jaren was men beter af als hovenier dan als landbouwer.

Het imago, de prestige was belangrijker dan het voorzien in basisbehoefte.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

Hoe lang deze leugen van goed geld achter slecht geld aangooien nog duurt weet ik niet.

Naast edelmetaal is een moestuin geen overbodige luxe.

Alleen vraag ik mij af in hoever de massa die zich tegenwoordig laat vangen met een papiertje van school en daarna met een gsm en een sjieke auto nog in staat is om voor zichzelf te zorgen??

Weten zij juist hoeveel maal aardappelen dienen gesproeid te worden, kunnen zij nog wel fysiek werk uitvoeren??

Vandaag heb ik mijn auto naar de garage gedaan omdat een of ander elektronica stukje van de airco stuk was. De prijs zou 3 à 400 euro  bedragen.

Dat is 350 kg (noodzakelijke levensbehoefte) aardappelen voor enkele grammen ijzer en plastiek(vroeger zat in geen enkele auto airco).

De prijs van auto’s zal nog veel zakken tegenover landbouwproducten…..

Het doet mij denken aan wat een vriend ooit tegen mij zegde. Hij was kaderlid op een ondertussen Belgisch beursgenoteerd bedrijf. Toen ze 20jaar geleden op zijn dienst een radio gekocht hadden(toen werd nog gewerkt door de arbeiders in 2 ploegen van 12u!), kwam de eigenaar langs en zag de nieuw aangekochte radio , nam hem op een vroeg hoeveel dit gekost had? Na het aanhoren van de prijs vroeg de man of dat niet wat veel geld was voor wat ijzer en plastiek.

Nadat een bedrijfsleider met het juiste diploma  20jaar later, vele overnames, enorme (met schulden gefinancierde) groei, stond het bedrijf begin 2009 op de rand van het bankroet.

Best lijkt mij om niemand wakker te maken..

De dollar als internationale munt zou moeten vervangen
worden door iets dat echte waarde heeft, iets dat verdiend
moet worden eer je het bezit — goud.”

Charles de Gaulle, 1965
“Openbare werken gefinancierd met leningen zijn niet meer
dan een verborgen strategie om welvaart te confisceren.
Goud maakt dit verraderlijke proces onmogelijk. Het doet
dienst als een beschermer van eigendomsrechten.”
Alan Greenspan, 1967
“Wanneer een overheid van bankiers afhangt voor geld, dan
zijn zij en niet de overheid in controle, aangezien de hand
die geeft boven de hand die neemt staat. Geld heeft geen
moederland.”
napoleon Bonaparte
“Geld is goud, al de rest is krediet”
Bankier JP Morgan, 1913
“Puur goud vreest de oven niet”
Chinees spreekwoord
“Er zijn ongeveer driehonderd economisten in de wereld die
tegen goud zijn, zij denken dat goud een barbaars relikwie is.
Jammergenoeg voor hen zijn er drie miljard aardbewoners
die in goud geloven.”
Janos Fekete
“Het verlangen naar goud is niet om het goud. Het is om het
middel om vrijheid en geluk te bekomen.”
ralph Waldo Emerson

Mensen….

met goud en zilver zien er altijd gelukkiger uit….

 

 

vanaf 2013 volgens Robert Wiedemer

http://w3.newsmax.com/a/aftershockb/video47.cfm?promo_code=F8E7-1

De terugkeer van Goud als Geld?

Vorige week beloofde Bernanke om zoveel mogelijk van de US obligatie’s en hypotheekmarkt van geld te voorzien als het duurt om de economie te herstellen en te stabiliseren . Men zou verwachten dat een belofte van de Federal Reserve om de prijs van obligaties hoog te houden, goed nieuws in de T-obligatiemarkt zou zijn.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Misschien dat iemand er anders over denkt en dat het slechts een kwestie van tijd is voordat we de dubbele T-obligatierente cijfers opnieuw zien. Het is eerder gebeurd. Vergeet nooit dat er een aantal echt slimme mensen  in de markt zijn . En wat scheidt het slimme geld van het domme? Weten te verkopen aan de bovenkant. Niet op de bodem! 

 Marktcommentaar voor de beurs is sterk veranderd sinds de jaren 1980. Lang geleden werden bedrijven, en de beleggers die hun aandelen in hun handen hadden, gemaakt of gebroken door het talent, of het ontbreken daarvan in het management van een bedrijf. Dit is de verhaallijn voor de financiële media sinds de jaren 1920, evenals de positionering die geld maakt in een groeiende markt sector – maar nu niet meer! Ik vind het moeilijk om te luisteren naar CNBC, omdat alles waar ze over praten, is wat de Federal Reserve, de ECB gaat doen aan “stimulerende” economische activiteit. Ja zeker, ze hebben soms gasten die het beheer hebben van een groot beursgenoteerd bedrijf, maar het is duidelijk dat ze dit doen om zendtijd te vullen wanneer ze het tijdslot niet gevuld krijgen met een oud-medewerker van de Fed. Nu, laten we eens kijken hoe de beurs deze week op het nieuws van de eeuwigdurende monetaire inflatie reageerde. Wow! De NYSE 52Wk HL Ratio ziet eruit als een jonge man lopend in het wild tussen in een bende mooie vrouwen! Het is al twee jaar sinds ‘de jongens’ op de NYSE zijn geweest, ze nog zo opgewonden waren.De verhouding maakte en 15% lijn; indrukwekkend. Als de  NYSE dit kan houden voor een paar maanden, net als in Wave # 1, kunnen de aandelenindices een aanzienlijke bounce van hier hebben. Maar als dat zo is, bedenk dan dat de markt die richting uitgaat voor de verkeerde redenen, en ik wil er geen deel van uitmaken. 

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

De Dow deed ook goed. Een nieuwe all-time high voor de Dow Jones is net om de hoek. Na 1244 beursdagen sinds de Dow Jones laatste all-time high in oktober 2007, deze oude geezer van een bull-markt is nu slechts 4 BEV punten verwijderd van het maken van  geschiedenis. Kan de oude stier het doen? 

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

De huidige Dow Jones situatie doet me denken aan wat er gebeurde tijdens de 1932-37 bull markt (volgende grafiek). Het depressie tijdperk erna was de grootste ooit. Van juli 1932 tot juli 1933 de Dow Jones behaalde 153% rendement, daarna voortgezet met een zeer respectabele prestatie tot maart 1937, toen het een kleine 15% correctie had.Uit de grond van haar 1937 correctie, de Dow Jones kwam terug tot op 2,25% om  een nieuw hoogtepunt het maken, maar het mocht niet zijn. In plaats daarvan, begon een periode van vijf jarige daling die een uiteindelijk dieptepunt bereikte in de tweede diepste bear market sinds 1885. 

Niemand zag dit aankomen , maar dat is wat er gebeurd is in 1937/42.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Kan de Dow Jones weer doen zoiets als dit? Zeker, het kan! Maar de vraag is eigenlijk: hoe groot is de kans dat zoiets opnieuw gebeurt? Ik zou zeggen heel waarschijnlijk, en om dezelfde reden. 

Market historici  gaven  vaak commentaar dat de 1937-1942 bearmarkt het gevolg was, van onverminderde bemoeienis van president Roosevelt in de economie, en de zaken van het particuliere bedrijfsleven. Hij hield van het veranderen van regels waaraan bedrijven moesten voldoen, alsook de fiscale wetgeving. Het lijkt mij dat onze huidige “bull market” in aandelen eveneens onjuist is . 

De nieuwe gezondheids-Obama  zorgwet is doorspekt met 25 nieuwe belastingen, niet dat iedereen in het Congres de tijd had om het te lezen . Het waren 2500 pagina’s, uitgebracht in minder dan 24 uur voordat het werd naar voor gebracht om te stemmen. De nieuwe belastingen zullen binnenkort worden afgedwongen met 17.000 vers ingehuurde nieuwe IRS agenten in januari, maar  levert geen enkel voordeel voor de gezondheids rekening op  tot ze van kracht is in 2014. Dit zal een belangrijke rem op de economie zijn.
De “mark to fantasy” accounting uitzondering verleend aan banken in ‘Obama’s februari 2009 Behuizing Relief Bill’, verlengt de levensduur van inefficiënte, niet-levensvatbare banken terwijl ze nu nog groter systeemrisico’s vormen in plaats van failliet te gaan.

Sarbanes-Oxley werd in 2002 toegevoegd, een nachtmerrie met een web van bureaucratische hoepels voor Amerikaanse bedrijven om er door te slalommen. 

De Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act van 2010 werden verondersteld om reddingsoperaties te beëindigen, het eindigen van “too big to fail”, en voor meer transparantie in de financiële sector. In plaats daarvan creëerde het een groot aantal nieuwe regelgevende organen en bureaucratische rompslomp.

Door de Financial Services Modernization Act van 1999 (Gramm-Leach-Bliley) kon bekomen worden dat de beurs in een bel en huizenbubbel, obligatiemarkt luchtbel, en de massieve afgeleide producten bom vele malen groter dan het wereldwijde BBP terecht kwam. Door de intrekking van Glass-Steagall werd de bescherming tegen too big to fail  verwijderd. 

Ja, ik zou zeggen dat er meer dan voldoende overheidsbemoeienis is om een herhaling van de catastrofistische bear market1937-1942 te veroorzaken . Dit potentieel van herhaling tussen 1937 en 2,012-13 beurs is gewoon iets wat mij in mijn hoofd bezig houd. Geen garanties hier, dit is gewoon iets wat ik zal blijven controleren totdat de Dow Jones een nieuwe all-time high neerzet, want dat zou de vergelijking ongeldig maken, maar niet de potentiële ramp in de aandelenmarkt. 

 

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Het is vrij duidelijk dat het niet alleen de NYSE 52Wk HL Ratio is dat naakt rondloopt tussen  een harem mooie vrouwen! Van deze niveaus, goud zou kunnen gaan naar een nieuwe all-time high in dollar in één enkele handelssessie. Het  bereikte nieuwe hoogtepunten nu al deze week in de euro, de Zwitserse frank en de Indiase Roepie.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Zilver, dat is een grafiek waar Ik  verliefd op ben. Kijk naar prijs van de zilver trend. Dit is echt geweldig, want het betekent dat de vloer handelaren steeds bearish worden  als de prijs van zilver hoger gaat . Deze grafiek vertelt ons dat ze waarschijnlijk zullen worden gestraft voor hun voorzichtigheid, het moet een leuke kick zijn om te zien hoe ze  zilver op hun kop te krijgen wanneer deze grote handelaren hun bearish posities keren  in de zilvermarkt. Ik vermoed dat we volgende weken zilver zullen  hogere prijzen opzoeken, en de vloer handelaren weer terug in het kamp van de stier zullen kruipen.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Voor uw informatie, ik geef nooit handels-of beleggingsadvies. Maar u kunt mijn opmerkingen nemen voor wat ze waard zijn. Zolang je je verlies nemen geen tranen veroorzaakt, of u verwacht een terugbetaling van mij, kunt u 100% van uw winst  houden voor jezelf. In het hele World Wide Web, is er niet een betere deal. 

Volgende is zilver’s BEV grafiek (zie hieronder); sinds juli is deze opgeklommen van de BEV -45% lijn naar boven zijn -30% regelErvaring vertelt mij dat een dergelijke stap niet door kan gaan, zonder dat binnen afzienbare tijd een correctie heeft plaatsgevonden. Mocht zilver boven het BEV -20% regel  breken zonder een opmerkelijke correctie, zou dat meest opmerkelijk zijn. 

Als je  handelt in zilver contracten, je neemt risico’s waaraan ik nooit zou willen worden blootgesteld.Maar dat is mijn mening, iemand die gelooft in bezit iets tastbaars en reëel met geen plannen om het te verkopen voor de vele komende jaren.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

De terugkeer naar Goud als Geld


Omdat onze wetgevers nog steeds wettelijk gebonden zijn aan de oude gouden standaard, moeten de recente Republikeinse voorstellen voor een terugkeer naar de goud standaard worden behandeld met achterdocht. Toen Nixon het gouden raam dicht deed in 1971, werd het 
verondersteld dat het om slechts een tijdelijke schorsing ging. Die “opschorting” heeft nu al geduurd voor 41 jaar. 

De wettelijke basis voor ons huidige monetaire beleid is nog steeds de 1945 Bretton Wood Monetair Accords, een internationaal verdrag geratificeerd door de Amerikaanse Senaat. Het Congres moet dit verdrag nog in trekken. Dat maakt het presidentieel decreet van president Nixon om het verlossende goud te stoppen in Amerikaanse dollars in 1971 illegaal . Dus, voor uw informatie, de oude 35 dollar per ounce gouden standaard is nog steeds wet. Niet dat Bernanke er om geeft. Als internationale monetaire afvallige, Bernanke respecteert geen monetaire wet, maar zijn eigen grillige monetaire theorieën. Dit geldt ook voor alle centrale bankiers ter wereld  wiens landen het akkoord van Bretton Woods ondertekenden na de Tweede Wereldoorlog. Centrale bankiers van Europa zouden nog liever hun vrouw weggeven voordat ze hun banksysteem waardeloos laten leeglopen. 

Waarom hebben deze zeer intelligente, goed opgeleide centrale bankiers gekozen om het systeem van goud gedekte valuta die bestond tijdens de meest welvarende periode  in onze steek tijdens onze geschiedenis te verlaten? De politieke noodzaak(om herverkozen te raken), de kiezers gelukkig te houden met grote overheidsuitgaven programma’s!  Een effectieve gouden standaard is ontworpen om diezelfde politieke programma’s te voorkomen! De populaire vraag naar “iets voor niets” van de overheid werd gedood door het 35 dollar per ounce goud  Bretton Woods ‘standaard. Vandaag de dag, een nieuwe “gouden standaard”, bij wet, zal spoedig worden gereserveerd voor dezelfde reden. 

 Kijk hieronder naar de tafel. In de huidige wet staat slechts $ 35 papieren dollars voor elke ounce goud in handen van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Maar vanaf deze week, zijn het er nu 4312,89 dollar. Voor zover ik weet, ben ik de enige markt commentator die regelmatig deze tabel toont . Echter, het grote publiek kan het niet schelen welke de specifieke redenen zijn waarom goud nu voor 1769 dollar , en niet $ 35 word verhandeld, laat staan dat er een gevoel van verontwaardiging zou plaatsvinden over wat  Washington heeft gedaan met ons geld en onze wereld! Tot de “man op de straat” het doorgeeft, kunnen politieker’s niet weerstaan ​​aan de monetaire afdrukken .

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Het is belangrijk om te weten dat het Congres  echter niets meer doet om  “nieuwe gouden standaard” te implementeren, om dan te beslissen om opnieuw de geldende wet van het land te doen gelden. Maar nieuwe wetgeving is altijd een goed politiek theater. De polemisten in de 24/7 nieuws kanalen, zouden graag het hersenloze gebabbel die voortvloeit uit de vloer van de Senaat ontdekken, terwijl de eigenlijke factuur die wordt gestemd is gemaakt achter gesloten deuren door het Congres. Dus, zou de laatste gouden standaard wetgeving het meest waarschijnlijk gelijk zijn aan het gezondheidszorg wetsvoorstel: 2500 pagina’s van de wet, dat niemand zal, of kan lezen. Met de wereld zoals die nu is, is de kans op terugkeer naar de gouden standaard van de 18 en 19 eeuw  precies nul%, omdat het geheugen van de monetaire en sociale chaos van de 16 en 17 eeuw (de Reformatie) al lang zijn vergeten. In de geschiedenis van de mensheid, geen enkele maatschappij heeft goud gekozen als een monetaire standaard tot op het moment goud geld wordt door een daad van wanhoop. 
En in 2012 zijn we 
nog niet wanhopig genoeg om dit te doen.

Lang geleden, werd de klassieke-gouden standaard gebruikt in een economie waar de overheid  machteloos was op de financiële markten en in de dagelijkse gang van zaken van de burgers.Zakenlieden vertelden routinematig politici om zich met hun eigen zaken te bemoeien, zonder angst voor represailles van de IRS of zorgen  voor een verrassings inspectie.En als hen de waarheid werd verteld, de meeste politici tijdens de gouden standaard waren wijselijk blij voor hun niet relevant, maar toch prestigieuze posities in de samenleving. Het publiek waardeerde het feit dat er een politiek systeem was dat niets kon doen voor en ook niets kon doen tegen u. 

Omdat Ben Franklin dit in de Verklaring van Onafhankelijkheid had getekend, dit begrip van de rol van de de overheid in het leven van haar burgers was een geaccepteerd idee van de Amerikaanse vrijheid. U kunt dit zien in de geschiedenis van gouden munten. Geen gouden munt geslagen door de US Mint ooit had de gelijkenis van een Amerikaanse politicus op.Integendeel, zij hadden allemaal Lady Liberty, een Indian Chief of zelfs een buffel om te verkondigen dat “In God We Trust”, wat impliceert dat de Amerikanen niet hun verkozenen vertrouwende,en voor goede redenen. Vandaag de dag, dat is niet langer waar. Op dit moment, de VS munten en biljetten tonen de gezichten van politici ; zittend in de zakken van verouderde Amerikanen die geloven dat het systeem van sociale zekerheid van Washington voor hen zal zorgen in de komende jaren. 

 

Mensen lang geleden begrepen dat de regering er niet was voor hen om hun te helpen in tijd van nood, met inbegrip van hun oude dag. Dus ze zorgden voor hun geld (goud) om voor zichzelf te zorgen in de komende jaren. Natuurlijk niet iedereen deed dat, maar de armoede in 19 eeuwse Amerika werd gezien als een morele, niet noodzakelijk een economisch probleem. Terug in de tijd dat een twintig dollar billetje kon worden ingewisseld voor een $ 20 gouden dubbele adelaars munt, zouden ouders ’s avonds  hun kinderen voor lezen wat ze moesten zeggen in hun gebeden. Vandaag, met 4312 dollar papieren dollars voor elke ounce van US Treasury goud, de meeste ouders doen dat niet. Lang geleden, werden de kinderen onderwezen in de bijbel om hen een morele basis voor een goede arbeidsethos in te boezemen, wanneer God fronst zijn wenkbrauwen op “luierig” gedrag.

 

“Hoe lang  ga je daar liggen  luiaard ? Wanneer zul je opstaan ​​uit uw slaap “?
Spreuken 6:8-10 

“luiaard s die niet ploegen in het seizoen,  en bij de oogst er naar uit zien, maar niets vinden “.
Spreuken 20:3-5 

Tijdens de 19 eeuw, op het hoogtepunt van de gouden standaard, de enige federale agent die ooit klopte op de deur van de gemiddelde burger was een medewerker van de US Post Office.Ze waren bijna altijd welkom. Als de gouden standaard verhinderd had het ontstaan ​​van de consumenten schuld, waren er geen deurwaarders om nare brieven te schrijven naar mensen , zo lang geleden, brieven aankomend in je brievenbus waren meestal van een persoonlijke en aangename natuur. 

De gouden standaard, zal uit noodzaak , een einde maken aan het federale school lenings programma, dus verwacht je er aan dat de hogepriesters van het onderwijs er alles aan zullen doen wat in hun macht ligt om de deugden van de schuld te verheerlijken, en de absolute noodzaak van een beheerd monetaire stelsel en de economie. Elke hoogleraar economie, die de terugkeer van het goud gedekte geld  ondersteunt doet dit op straffe van verlies van zijn vaste aanstelling in ons universitair systeem, omdat op dit moment de meeste financiering voor “hoger onderwijs” wordt mogelijk gemaakt door monetaire inflatie. 

Hypotheken moeten zich nog aanpassen aan het vier letter woord alsook de financiële wereld en de politiek. Dit zou eigenlijk huisvesting terug betaalbaar maken en nogmaals, maar alleen voor degenen die bereid zijn om geld te sparen voor een decennium of meer. 

Hier zijn een paar citaten van lang geleden, door mensen die begrepen dat de oude gouden standaard er bij hoorde voor politieke en sociale stabiliteit ,

“Goud is geld, en niets anders .” 
– JP (Pierpont) Morgan 

Werk begreep ooit ook het belang van eerlijk geld: 

“Als het geld goed is en zou de voorkeur hebben van de mensen , waarom zijn  wetten nodig om het een wettig betaalmiddel te maken? En, als het geld  niet goed is en het zou niet de voorkeur van de mensen hebben, waarom moet dan in een democratie worden gedwongen om het te gebruiken? We [de American Federation of Labor] geloven in een financieel beleid dat onze munt zal depreciëren noch thuis, noch in het buitenland. Wij geloven in een eerlijke dollar. Goud is de standaard van alle grote beschavingen. We [de American Federation of Labor] geloven in een financieel beleid dat onze munt zal depreciëren noch thuis, noch in het buitenland “. 
– januari 1896 nummer van het American Federationist, het huisorgaan van de American Federation of Labor (AFL) 

Zo ook politici: 

“Van alle vindingrijkheid voor het bedriegen van de werkende klassen van de mensheid, heeft er geen effectiever geweest dan die welke hen misleidt met papieren geld.”
– Daniel Webster

“Voor zover ik heb kunnen ontdekken, papiergeld systemen zijn altijd verwikkeld met instorting en economische chaos. Wanneer u zich herinnerd dat één van de eerste stappen van Lenin, Mussolini en Hitler was het verbieden van de individuele eigendom in goud, begin je te voelen dat er een verband is tussen geld, inwisselbaar in goud, en de zeldzame prijs die bekend staat als de menselijke vrijheid. 
-. Congreslid Howard Buffett (Vader van Warren Buffet) van een 1948 nummer van het Handels-en Financiële Chronicle 

 

 

Soevereiniteit, zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet was specifiek en beperkt. Maar de “New Dealers” van de jaren 1930, wilden de overheid meer uitbreiden dan wat de gouden standaard in staat zou kunnen stellen, zodat ze het eerlijk geld een fatale wond toe brachten als wettig betaalmiddel, en maakte eigendom van goud en gouden munten illegaal. 

Hier zijn enkele grafieken met behulp van de gegevens van oude nummers van Barron’s, die trouw zijn monetaire statistieken van de Amerikaanse ministerie van Financiën gepubliceerd heeft sinds de jaren 1920. In deze grafieken  zien we hoe de oude gouden standaard werd beëindigd; van week tot week, als Washington bleef drukpapier geld ver boven het goud in handen van het Amerikaanse ministerie van Financiën (Rode lijn). Een nieuwe gouden standaard zou niet bestand zijn tegen de US Treasury drukpers.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Let wel hoe dollars in goud (Rode lijn) meestal dollars in papier (blauwe lijn) in de minderheid 1925/31. De grote piek in de gouden dollars als gevolg van de herwaardering van goud uit 20,67 dollar tot 35,00 dollar per ounce. Gouden dollars blijven stijgen tot het begin van de Tweede Wereldoorlog , als Europa zijn goud overgebracht aan de New York Federal Reserve Bank, ver weg van Adolf Hitler. 

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Deze grafiek met dezelfde data als de eerste, maar omvat data tot 1975. Hier zien we de enorme instroom van goud uit Europa, en de enorme toename van papiergeld omloop tijdens de oorlog. De Amerikaanse regering heeft geen gegevens over haar goudreserves (de meeste kwamen uit Europa), gepubliceerd 1941/48. President Truman was de enige president die verminderde het aantal papieren dollars in omloop. Elke president sinds Truman heeft gekozen om het Washington budget met inflatoire financiering aan te vullen. Beginnend in 1958, Frankrijk begon te eisen een ounce van de Amerikaanse goud voor elke 35 dollar papieren dollars die hun weg hebben gevonden naar de Bank van Frankrijk. Dit begon met een gouden run op de “US goudvoorraad”, hetzelfde goud, dat kwam in de Verenigde Staten, uit Europa, voor de oorlog. 

Wat er echt gebeurd is, is dit. Frankrijk was blij om haar goud te hebben in New York, zolang de US Treasury goed  lette op zijn Bretton Woods inzet van afgifte slechts $ 35 papieren dollars voor elke ounce goud . Maar na tien jaar monetaire ‘malfeasants’ (zie bovenstaande tabel), Frankrijk eiste zijn goud terug. 

In 1971 (verticale groene stippellijn), de US Treasury weigerde  haar papieren dollars voor goud te wisselen. President Nixon wordt dit nog altijd verweten. Maar in deze grafiek blijkt dat elke president sinds Truman  net zo verantwoordelijk is voor het mislukken van gouden standaard van Bretton Woods ‘.

klik op de afbeelding voor groot formaat te zienDeze foto is verkleind. Klik op de afbeelding voor volledige grootte.

Dit is wat er gebeurd is met Bretton Woods 35 dollar per ounce gouden standaard. Zoals de zaken nu zijn, dit is hoe de “nieuwe gouden standaard” ook zal eindigen. Beloften van Washington zijn het papier niet waard waarop ze zijn geschreven.

Vertaling v/e artikel/bron van Mark J. Lundeen .

Lauren & Marc

2van mijn favorieten samen, go Lauren!

Centrale bank voorzitters laat zich gaan…

Geen twijfel meer mogelijk. We gaan nu stilaan naar oplopende inflatie, op weg naar hyperinflatie. Bernie(Bernanke) gaat  een nieuw open-ended opkoop programma starten, te beginnen met 40 miljard dollar MBS contracten per maand onbeperkt in tijd. Ze gaan blijven obligatie opkopen om de economie te ondersteunen en…om onze vriend ‘Yes we can’ te herverkiezen.

El Experimento de Bernanke / Bernanke's experiment

Onze vriend dichter bij huis laat zich ook niet onbetuigd. Zijn nieuw speeltje noemt niet QE3 Unlimited maar OMT.  (Outright Monetary Transactions).Enfin, de mannen hebben lang naar school geweest, dus kunnen dure woorden bedenken waar Jan met de pet zich geen raad mee weet en denkt dat die mannen wel weten waar ze mee bezig zijn. Niet dus hé.

Steeds hetzelfde; geld bijdrukken(digitaal) uit het niets, dus boeren bedrog op grote schaal.

Ik blijf dus op zijn zachts gezegd hoopvol gestemd voor de edelmetalen…..